top of page

COVID-19 update
Beste Klanten,


De praktijk zal geopend blijven tijdens de Corona crisis, ook tijdens het weekend indien urgent. Tot op heden is er geen verplichting tot sluiting van dierenartsenpraktijken. Wel dient men de nodige maatregelen (zoals aangehaald vanuit de overheid) te treffen om de verspreiding ervan te beperken. Huisbezoeken worden nog steeds beperkt uitgevoerd met de nodige voorzorgsmaatregelen. Indien u ziek bent, gelieve uw afspraak tijdig te annuleren. Hiernaast zorg ik ervoor dat de consultaties in de praktijk voldoende gespreid zullen worden om zo het aantal mensen in de wachtzaal te beperken.

Ik hoop u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.41 weergaven

Comments


bottom of page